Elevråd

Elevrådet på Lillestadskolan består av elever från åk 1-6. Det är två representanter från varje årskurs som ingår i elevrådet, tillsammans med rektor.

Elevrådet arbetar med:

  • Elevrådet arbetar med aktuella områden som förbättrar vår skola. Målet är att öka elevernas engagemang och inflytande.
  • Eleverna diskuterar olika område på sina klassråd, vilket sedan leder till förslag och beslut som elevrådet tar ställning till.
  • Eleverna arbetar för att öka trivseln på skolan genom att diskutera olika förbättringsområde.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola