Skolsköterska

Kontakt

Lisbeth Damberg

Skolsköterska
E-post: lisbeth.damberg@vaxjo.se
Telefon: 0470-411 03 eller 0470-419 75
Nås via telefon på måndagar och torsdagar, säkrast förmiddag

Johan Jonsson

Skolläkare
Träffas via kontakt genom skolsköterskan.

Elevhälsan

Skolsköterskan och skolläkaren ingår i skolans elevhälsa. Arbetet i elevhälsa ska vara förebyggande, hälsofrämjande och bidrar till att skapa en skolmiljö som främjar lärande utveckling och hälsa. Eleverna kan träffa skolsköterskan under sin skoltid för att få råd och stöd utifrån sina egna behov när det gäller hälsa och utveckling. Vi ger råd i egenvård, viss sjukvård och hjälper till att hänvisa till annan sjukvårdsinstans eller dylikt vid behov. Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Hälsobesök

Under elevens skoltid ska det erbjudas hälsobesök och vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Förskoleklass

 • Hälsosamtal med elev tillsammans med vårdnadshavare
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling och syn

Årskurs 1

 • Uppföljning efter behov

Årskurs 2

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Undersökning av längd och vikt
 • Vaccination mot Mässling/påssjuka/röda hund

Årskurs 3

 • Uppföljning efter behov

Årskurs 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal med elev
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Undersökning av längd, vikt och rygg

Årskurs 5

 • Uppföljning efter behov
 • Flickor Vaccination mot HPV (humant papillomvirus)

Årskurs 6

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal med elev
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Undersökning av längd och vikt

Sammanhållen journalföring

Elevhälsan i Växjö kommun ingår från och med 2013-09-17 i sammanhållen journalföring tillsammans med Landstinget Kronoberg.

Journalsamarbetet innebär att skolsköterskor och skolläkare ger möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Landstingets patientjournal, till exempel tillgång till information om provresultat, mediciner och behandlingar. Sammanföringen kommer att leda till en helhetsbild av barnets situation samt minska dubbelarbetet. Dessutom verka för en säkrare och effektivare vård. Genom samarbetet får även landstinget möjlighet att ta del av elevhälsans uppgifter.

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring, men då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Vårdnadshavare kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på 1177 webbplatslänk till annan webbplats.

Följande enheter publiceras inte i den sammahållna journalföringen.

 • Auroramottagningen
 • Barn och ungdomspsykiatriska kliniken
 • Ekeliden
 • Friskolorna i Växjö kommun
 • Kvinnokliniken Växjö - diagnoser före Cosmic (2004)
 • Rättspsykiatriska regionkliniken
 • Sesammottagningen Ljungby
 • Sesammottagningen Växjö
 • STI-mottagning Växjö
 • Ungdomsmottagning Växjö
 • Vuxenpsykiatri Kronoberg

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola