Skolhälsovårdens uppdrag

Skolhälsovårdens främsta uppgift är förebyggande hälsovård, samtalet ligger som grund i detta arbete.

Vårt mål är att uppmuntra till:

  • att hålla det friska friskt
  • att försöka lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan
  • att förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
  • att stärka elevens självkänsla
  • att stimulera eleven till att göra egna medvetna val

Vår mottagningstid är till för att eleven ska kunna få råd och stöd utifrån sina egna behov när det gäller utveckling och hälsa. Vi ger råd i viss sjukvård samt egenvård och hänvisar till annan sjukvårdsinstans eller dylikt vid behov.

Elevvård

Skolhälsovården är en del av skolans elevhälsoteam som har till uppgift att bevaka varje elevs rätt att få goda förhållanden för sitt lärande.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola