Petöenheten

"En annan värld måste vara möjlig för multihandikappade elever, tänkte vi för snart 20 år sedan när vi startade upp Petö verksamheten på Ljungfälleskolan." -Petöenhetens webbplats

Kolla Petöenhetens nya webbplatslänk till annan webbplats.

Arbetssätt

Konduktiv pedagogik  

Konduktiv pedagogik handlar om att sätta motoriken i rätt sammanhang så att rörelsehindrade elevernas kompetens utvecklas. Den viktigaste kompetensen gäller elevens kommunikationsförmåga och sociala förmåga. Vi skapar inlärningsmöjligheter för eleverna både i grupp och individuellt. Eleverna behöver omfattande träning som möjliggör utveckling och anpassning till egna mål. I individuell undervisning skapar vi bättre möjligheter för att uppmärksamma individens rörelseförmåga, visuella förmåga, orientering, figur-bakgrund uppfattning, storleksuppfattning, uppfattningen om riktningar och så vidare

Inlärning sker genom flera kanaler och eleverna skaffar sig kunskap genom att utveckla förmågor och färdigheter. Elevernas aktiva medverkan är viktig och att erfarenheter ger upplevelser. Nyfikenhet, intresse, strukturering av erfarenheter, kort, långt minne, förnimmelser, verbal och icke verbal kommunikation, föreställningsvärld, fantasi, dramatisering och att lära sig regler är en del av de intellektuella färdigheterna. Sociala förmågor och hälsa är andra omfattande delar. Tillämpningen av metoden anpassas till elevernas förutsättningar. Det viktigaste målet är att eleverna upptäcker egna möjligheter till utveckling. Inlärningen baseras på perception, minne, kommunikation, rörelser och kroppsuppfattning. Principer om elevernas lika värde, differentiering i undervisningen är avgörande.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola