Samverkan

Samverkan grundsärskola och grundskola 

Här på Ljungfälleskolan har vi fina ljusa klassrum med en trevlig matsal som är skolans gemensamma mittpunkt. Musik, gymnastik och slöjdsalar är lokaler som utnyttjas av alla elever och skolans bibliotek är ytterligare en gemensam mötesplats. 

Flera av klasserna på grundsärskolan har regelbundet utbyte med en grundskoleklass. Att gå till grundskolan uppskattas av eleverna och förväntningarna uppfylls vid det varma mottagandet där. När grundskoleelever sedan deltar i särskolans undervisning är det spännande att t.ex. lära sig teckenspråk eller vara med på en lektion. Många sporadiska besök sker därutöver mellan enskilda elever/grupper från grundsärskolan eller grundskolan. 

Denna samverkan mellan klasser leder till att eleverna på ett naturligt sätt lär känna varandra, samtidigt som vi lättare hittar fler tillfällen där vi kan mötas och eleverna ser det som ett naturligt inslag under skolveckan. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund, vilket gör att vi alla har samma utgångspunkt och samma mål i sikte.

Samverkan mellan grundsärskolans klasser och enheter

Även mellan våra enheter och klasser på särskolan sker en aktiv samverkan. Vi har gemensamma teman som vi tillsammans upprättar pedagogiska planeringar inför, genomför och utvärderar tillsammans.Detta läsåret har våra teman utgått från läroplanens mål kring matematik och estetisk verksamhet. I detta arbete kommer även mål från andra ämnen/ämnesområden in och blir på så sätt en naturlig del i övriga undervisningen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola