Språkenheten

Allt arbete med eleverna genomsyras av en medveten satsning på språk och kommunikation.

Vårt arbetslag består just nu av 22 elever, lärare och elevassistenter som är uppdelade i olika klasser. Vi har god personaltäthet vilket innebär att  undervisningen både kan anpassas individuellt och i grupp. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik (TEACCH), alternativ kommunikation och i vårt val av arbetssätt utgår vi alltid från elevernas behov och förutsättningar.

Alla har och vill använda ett språk – det kan bara se lite olika ut.

Språklig medvetenhet/Tydliggörande pedagogik. 

Vi arbetar utifrån ett individperspektiv vilket innebär att elevens behov och förutsättningar styr inriktningen av verksamheten.

På grundsärskolan går elever med olika funktionshinder men gemensamt är att alla har behov av att utveckla sin kommunikativa förmåga genom t.ex. PECS (träna riktningen av kommunikationen med hjälp av text eller bilder), stödtecken eller teckenspråk. Kommunikation är en förutsättning för varje individs självständighet och självbild. För att en individ skall kunna bli självständig måste hon/han kunna förmedla sig med sin omvärld.

Verksamheten bygger på tydliggörande pedagogik vilket skapar struktur för våra elever. Den tydliggörande pedagogiken ger eleverna visuellt stöd vilket underlättar för eleverna att förstå sin omvärld. Med tydliggörande pedagogik ökar elevernas möjlighet till god inlärning och utveckling vilket leder till ökade kunskaper som i sin tur ger ökad självständighet. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola