Frånvaroanmälan Ljungfälle särskola

Om ditt barn blir sjukt ringer du i första hand till 0470-436 28 och sjukanmäler. Om ingen svarar eller anmälan sker efter/innan skolan ring den pedagog som är ansvarig för just ditt barn. 

Tänk på, att vid sjukanmälan, även ange om ditt barn har omsorgstid /tillsyn på fritids under sjukperioden. Det är bra om du har möjlighet att även ringa och friskanmäla ditt barn, gärna dagen innan barnet kommer tillbaka till skolan, eftersom det underlättar vår vikarieplanering.

För friskanmälan ring samma nummer som sjukanmälan, 0470-436 28, eller ansvarig pedagog. Då vi är en personaltät verksamhet och då våra elever vistas nära varandra tänk på smittorisken. Barnen bör vara hemma tills de haft en feberfri dag. Vid magsjuka bör barnen vara hemma minst en dag efter symptomen upphört.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola