Rektors sida

Ljungfälle grundsärskola ligger på Ljungfälleskolan i stadsdelen Teleborg i Växjö. På grundskolan har vi cirka 375 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. I särskolan går 30 elever i årskurs 1 till och med årskurs 4.

På grundsärskolan har vi två enheter, Petö-enheten och Språkenheten samt fritidshemmen/Korttidstillsyn Hantes och Solstrålen. Många av våra elever läser utifrån träningsskolans kursplan och några läser enligt grundsärskolans kursplaner eller en kombination av dessa.

Enligt oss är alla människor unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Utifrån detta vill vi möta alla elever i vår verksamhet. Vi har en härlig utemiljö med en anpassad skolgård och stora grönområden i närheten samt lokaler väl anpassade för särskolans verksamhet.

Under hösten 2015 gjorde Skolinspektionen regelbunden tillsyn av kommunala grund- och grundsärskolor, gymnasie- och gymnasiesärskolor i Växjö kommun, så också Ljungfälle grundsärskola. Det är en tillsyn som bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för fler elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

Varje skolenhet får efter tillsynsbesöket ett beslut. I beslutet skrivs om Skolinspektionen funnit brister och krav på åtgärder. För att läsa skolinspektionens tillsynsbeslut från 2015 och 2012 för Ljungfälle grundsärskola, klicka på länkarna nedan:

Skolinspektionens rapport 2015-12-15

Skolinspektionens rapport 2012-04-04länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vänliga hälsningar 

Mathilda Moser 
Rektor Ljungfälle grundsärskola
Tel: 0470-436 90
E-post: Mathilda.moser@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola