Vision och värdegrundsarbete

Ljungfälle grundsärskola, en skola i särklass!

Vision och värdegrund

Ljungfälleskolan ska vara en skola där eleverna genom utbildning mot tydliga kunskapsmål lockas att lära sig mer än vad han/hon trodde var möjligt. 

Arbetslaget är en garant för att eleverna får den optimala undervisningen. Hos oss har varje elev en individuell utvecklingsplan. Våra metoder i kunskapandet varierar utifrån varje elevs förutsättningar. Arbetslagets kompetens och motivation gör tydliga avtryck i verksamheten och stämmer väl överens med övertygelsen om det livslånga lärandet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola