Specialpedagogiskt arbete

Ljungfälleskolan verkar för en god inlärningsmiljö för alla elever. Detta kan till exempel innebära förändringar i organisation och/eller lärandemiljö.

I arbetslagen och tillsammans med elevhälsan sker arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Ljungfälleskolans speciallärare arbetar mot följande mål:

  • Anpassning av miljöer och läromedel för att främja elevens lärande, utveckling och hälsa
  • Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
  • Undanröja hinder för varje enskild elevs lärande

Vi använder oss av kompensatoriska hjälpmedel så som:

  • talsyntes, talande tangentbord, scannermus, bordskärm, hörlurar/hörselkåpor, individuell dator eller iPad
  • olika pedagogiska dataprogram och appar som kan anpassas efter elevernas individuella behov

Utredning av elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram

I allt arbete med elever är ett gott samarbete mellan hem och skola centralt. Särskilt viktigt är det för elever i behov av särskilt stöd.

Ljungfälleskolan använder skolverkets dokument kring arbetet med åtgärdsprogram:

  • Utredning av en elevs behov av särskilt stöd
  • Beslut om åtgärdprogram för en elev som behöver särskilt stöd
  • Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram

I skolans elevhälsoplan kan du läsa mer om arbetsgången.

Utvärdering - Uppföljning

Under varje termin görs tester som innefattar stavning, avkodning, läsförståelse och taluppfattning. Testerna sammanställs samt analyseras och presenteras vid klasskonferenserna. Vid behov hålls ett samrådsmöte där elevens nuvarande skolsituation utvärderas. Med detta som grund diskuteras de åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att elevens skolsituation ska bli så optimal som möjligt. Vid regelbundna träffar i skolans elevhälsoteam, EHT, följs elevärenden upp. Där utvärderas även kontinuerligt skolans utvecklings- och kvalitetsarbete.

Bra länkar

AV- Media Kronoberglänk till annan webbplats: Här kan man få hjälp och information om kompensatoriska hjälpmedel och bra pedagogiska dataprogram.

Hegaslänk till annan webbplats: Ett bokförlag som har inriktat sig på att skriva böcker för barn som tycker det känns lite tungt med läsningen. Böckerna har ett åldersanpassat innehåll men skrivet på ett lite enklare sätt.

Specialpedagogiska skolmyndighetenlänk till annan webbplats: Här finns material och pedagogisk forskning om elever i behov av särskilt stöd.

Kunskapsträning i olika ämnen

Kunskapsstjärnanlänk till annan webbplats: Tangentbordsträning, matematik etc.

Webbmattelänk till annan webbplats: Gratismaterial i matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Materialet finns på åtta språk.

Webbmagisternlänk till annan webbplats: En webbsida med 59 olika övningar i olika ämnen.

Skolpulslänk till annan webbplats: Övningar och spel som ger kunskap på ett lekfullt sätt. Användarnamn: avmedia Lösen: kronoberg

Elevspellänk till annan webbplats: Kunskapsspel för barn i skolan.

WebMathlänk till annan webbplats: Roliga matteövningar. Användarnamn: avmedia Lösen: kronoberg

Papunetlänk till annan webbplats: Spel som är enkla och tydliga.

Svenska-djurlänk till annan webbplats: Här kan du svara på frågesport, läsa om djur och se på filmer.

Kunskapssidans multiplikationstabelllänk till annan webbplats: Ett roligt sätt att träna multiplikationstabellerna.

URlänk till annan webbplats: På denna sida hittar du många spel, sagor och annat skoj.

Översättningsprogram/ordböcker

Tyda.selänk till annan webbplats: Översättningsprogram för svenska/engelska

Lexikon24länk till annan webbplats: Översätt ord eller hela meningar till 15 olika språk.

Lexinlänk till annan webbplats: Språkrådets översättningssida med 21 olika språk.

Ord.selänk till annan webbplats: Norstedts ordbok. En gratis översättningstjänst mellan svenska-engelska. Du kan få orden upplästa. Det finns även exempelmeningar, vilka kan vara till stor hjälp.

Glosbokenlänk till annan webbplats: Lägg in dina glosor, träna i skolan och hemma.

Saollänk till annan webbplats: Svensk ordbok.

Appar

Många bra appar finns att hitta och läsa om på skolappar.nulänk till annan webbplats

King of mathlänk till annan webbplats

King of math juniorlänk till annan webbplats

Happi & The Piratslänk till annan webbplats

Stavalänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2017
Förskola och skola