Rutiner för synpunkter och klagomål på utbildningen i förskola/skola

Har du synpunkter eller klagomål på något som rör utbildningen så finns mer information på kommunens webbplats via länken: Rutiner för synpunkter och klagomål på utbildningen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola