Systematiskt kvalitetsarbete

Skolans kvalitetsarbete

Skolans kvalitetsarbete grundar sig på Skol- och barnomsorgsnämndens budget och verksamhetsplan 2016.

Utbildningsnämnden internbudget 2016

För att säkra skolans kvalitet görs kontinuerliga uppföljningar som redovisas kvartalsvis till förvaltningen och politikerna. I detta arbete följer vi de aktiviteter vi planerat i våra kvalitetsårshjul, skolan samt förskolklass och fritids, se länk nedan:

Länk till kvalitetsårshjul.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola