Föräldrasamrådet

Föräldrarna på skolan, en viktig resurs.

Anteckningar föräldrasamråd 2016-11-24

Anteckningar föräldrasamråd 2016-09-22

Anteckningar föräldrasamråd 2016-02-04

Skolans föräldrasamråd

Syftet med samrådet är att det ska vara en möjlighet för föräldrar att medverka i och ha inflytande på skolans verksamhet och att det ska fungera som en diskussionspart till skolledningen. Det finns cirka två representanter från varje grupp/klass. Vi har tre träffar per termin och där tar vi tar upp frågor som rör skolan som helhet.

Alla är välkomna!

Föräldrautbildningen Aktivt föräldraskap

Skol- och barnomsorgsförvaltningen erbjuder sedan 2005 en generell föräldrautbildning som ett led i folkhälsoarbetet. Föräldrar med barn inom förskola och skola har chansen att gå utbildningen som har föräldraskapets ledarroll i fokus och där man får möjligheten att stärka en respektfull, glädjerik och fungerande relation till sina barn. Utbildningen strävar efter att stärka egenskaper som självkänsla, självförtroende, mod, samarbetsförmåga och ansvar hos våra barn. 20 utbildningsledare är anställda i skol- och barnomsorgsförvaltningen.

Utvärderingar visar att de drygt 700 föräldrar som hittills gått kursen är mycket nöjda. Utbildningen är gratis. För information/anmälan se: Det goda föräldraskapetlänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola