Kontakt

Rektor

Maria Kanstedt Rylander
Telefon: 0470-79 63 82
E-post: maria.kanstedtrylander@vaxjo.se

Förskoleklass

Telefon: 0470-79 65 63

Klassföreståndare

Klass 1 och 3

Ulrika Glanshed
Telefon: 0470-79 65 60
E-post: ulrika.glanshed@skola.vaxjo.se

Klass 2

Anna Midenby
Telefon: 0470-79 65 60
E-post: anna.midenby@skola.vaxjo.se

Klass 4-6

Emmy Åkerblom Léon
E-post: emmy.akerblom@skola.vaxjo.se

Therése Hjelmesten
E-post: therese.hjelmesten@skola.vaxjo.se

Sarah Falkbrink
E-post: sarah.falkbrink@skola.vaxjo.se

Telefon: 0470-79 65 64 

Fritidshemmet Vätten

Stefan Sundén
E-post: stefan.sunden@vaxjo.se 

Ingela Aksell (tjänstledig)

Telefon: 0470-79 65 63

Vaktmästare

Stefan Sundén
E-post: stefan.sunden@vaxjo.se 
Telefon: 070-592 41 09

Service

Pia Andersson
Telefon: 0470-79 65 65 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Förskola och skola