Likabehandling

Värdegrundsdokumentet är ett oerhört viktigt dokument för oss på Nöbbele skola. Det är utifrån det som vi har formulerat vårt likabehandlingsmål och vårt mål mot kränkande behandling.

På Nöbbele skola har vi ett värdegrundsdokument med elva stycken bubblor som talar om för barn och elever hur de ska förhålla sig gentemot varandra. Bubblorna är de gyllene reglerna på vår skola och vi både tycker och känner att de är så viktiga att vi vill göra dem så tydliga som möjligt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Förskola och skola