Mål mot kränkande behandling

Nöbbele skola har ett långsiktigt mål mot kränkande behandling.

Målrubrik: Allas lika värde

Lgr 11

2.1 Normer och värden

Mål:
Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

FN:s Barnkonvention

§2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Värdegrundsdokument

Ingelstad, Uråsa och Nöbbele, våra bubblor:

  • Vi är rädda om varandra och respekterar våra olikheter. (gul)
  • Barns/elevers förhållningssätt gentemot varandra. (svart)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Förskola och skola