Om skolan

Värends Nöbbele ligger 30 km sydost om Växjö. Nöbbele skola ligger mitt i byn bredvid kyrkan. En stor härlig skolgård breder ut sig på södersidan.

Nöbbele skola har 75 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna i år 3 till 6 har slöjd och musik på Ingelstad skola, sexorna läser också sitt B-språk här. Hemkunskapsundervisningen sker på Teleborg Centrum, dit man fortsätter till år 7. I Nöbbele delar skolan lokaler med fritidshemmet och förskolan.

Kärnvärden för partnerområdet Ingelstad, Söder, Teleborg. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Förskola och skola