Bild

I ett samhälle där massmediala bilder får en allt större betydelse är det viktigt att eleven utvecklar ett kulturellt och konsthistoriskt perspektiv, för att kunna förstå och bearbeta dagens bildvärld. I ämnet Bild arbetar vi med de klassiska rit- och måleritekniska uppgifter och lär oss om färger, former, yta och struktur.

Utöver hantverk prövar vi och utforskar den datorproducerade bilden och digitala medier: foto och film. Detta ger oss en större förståelse och bättre redskap inför då vi ska tolka, analysera och kritiskt granska mediakulturen. Vi övar oss hela tiden på att visulisera våra tankar, drömmar och idéer och förhoppningsvis tar vi till oss ett nytt språk - bildspråket.

Kursplan för Bild på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola