Moderna språk

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, och ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv." (ur Lgr-11 Skolverket)

Vårt syfte med undervisningen är att eleverna skall förvärva sådana kunskaper att de kan förstå och använda språket i tal och skrift och få en stabil grund för vidare studier. Vi vill också ge eleverna vidgade perspektiv på levnadsförhållanden, tankesätt, seder och kultur i respektive språkområde.

Läs syftet med ämnet och kunskapskraven enligt Skolverket här: Kursplan för Moderna språk

Läs den pedagogiska planeringen för moderna språk årskurs 6.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola