Specialundervisning

Specialundervisningen medverkar till att elever med speciella svårigheter
utvecklar självkänsla och trygghet. Verksamheten präglas av ett
gemensamt ansvar för att göra skolan till en god lärandemiljö.
Specialläraren stimulerar, handleder och ger särskilt stöd till dessa elever.
Specialundervisning: 
* kan ske individuellt i grupp eller inom klassens ram
* kan ges kortare eller längre perioder beroende på elevens behov
* prioriterar grundläggande kunskaper och färdigheter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2017
Förskola och skola