Svenska som andraspråk

Undervisning i Svenska som andraspråk sker för invandrarelever i liten
grupp. Undervisningens mål är att utveckla den enskilde elevens förmåga
att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Vi vill också ge eleverna kunskap
om det svenska samhället.

Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att läsa syftet med ämnet och kunskapskraven på
Skolverkets hemsida, Kursplan för Svenska som andraspråk.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2017
Förskola och skola