Teknik

Undervisningen skall sträva efter att stimulera både pojkars och flickors
intresse för teknik, utveckla förtrogenhet med vardagsteknik samt öka
elevers tilltro till sin förmåga att lösa tekniska problem och öka
benägenheten att bedöma konsekvenserna av olika teknikval.

Om du vill läsa Skolverkets kursplan för Teknik, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2017
Förskola och skola