Föräldrasamverkan & samråd

Varje termin väljs två föräldrarepresentanter - en ordinarie och en suppleant - per klass. Det innebär att skolan har ca 35 föräldrarepresentanter. Dessa skall bevaka klassens intressen och fungera
som en naturlig länk mellan skolledning och hem.

En till två gånger per termin hålls föräldrakonferens på Norregårdskolan. Då träffas föräldrarepresentanter, skolledning, elevrådsstyrelse samt lärarrepresentanter för att diskutera aktuella frågor. För att läsa vad som kommer att tas upp under mötet var god klicka på länken nedan.

Protokoll från föräldrakonferens

Regelverk för datorer och iPads

Frågor och svar om iPads

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola