Frånvaroanmälan

Förälder är skyldig att anmäla varje tillfälle av frånvaro till skolan.

Om eleven blir sjuk skall du som vårdnadshavare ringa 0470-79 69 81, Talsvar, snarast på morgonen, annars går det hem ett sms/mail om att ert barn är frånvarande.

Instruktioner till talsvar.

Man kan även sjukanmäla på Dexter genom en app:

För android telefonlänk till annan webbplats
För iOS telefonlänk till annan webbplats

Hemmet är skyldig att anmäla frånvaro och skolan är skyldig att följa upp oanmäld frånvaro samma dag. Observera att sjukanmälan skall ske för varje dag eleven uteblir från skolan. 

Om eleven blir sjuk i skolan skall eleven söka upp kontaktläraren som meddelar hemmet/vårdnadshavare och därmed noterar giltig sjukanmälan. Eleven får absolut inte bara gå hem (ansvars- och säkerhetsfråga). Får eleven inte tag i sin kontaktlärare eller någon annan lärare i arbetslaget, skall hon/han vända sig till expeditionen.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola