Kamratstödjare och skyddsombud

Kamratstödjare

2006 inledde vi ett arbete med kamratstödjare på vår skola genom att satsa på ett utbildningspaket av stiftelsen Friends. Utbildningen gavs till all personal och alla elever på skolan. Sedan dess genomför vi denna utbildning för alla nya sjuor och nyvalda kamratstödjare varje år och 2010 gav Friends även en uppföljande personalutbildning. Klasserna väljer två kamratstödjare i varje klass. Dessa förtroendevalda får sedan ytterligare en dags utbildning av Friends. Målet med Friends arbete är att förebygga mobbning och annan kränkande behandling. Kamratstödjarnas roll är att iaktta och vara en länk till de vuxna samt att vara en god kamrat och ett gott föredöme. Friends arbete inriktas mycket på att skapa trygghet genom guidning, iakttagelser, samarbetsövningar och fadderverksamhet. Mer information finns på www.friends.selänk till annan webbplats. Kamratstödjarna och de vuxna i likabehandlingsteamet träffas regelbundet. Då rapporterar kamratstödjarna om läget på skolan, vilka elever som är utsatta eller ensamma. Likabehandlingsteamet diskuterar sedan uppkomna problem, följer upp och återkopplar aktuella elevärenden till berörd personal.

Att vara skyddsombud

Vad förväntas av mig som skyddsombud? Vad har jag för kraft att påverka får fysiska miljö som skyddsombud? Kan jag vända mig direkt till vaktmästaren om jag eller någon annan upptäcker brister i klassrummen? Hur ska mina kompisar lämna synpunkter till mig om de hittar något de vill ändra i miljön på skolan? Vad skall jag ta upp och vad skall tas upp i klassråden?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola