Ledighetsansökan

Ledighetsansökan lämnas till mentor som får bevilja sammanlagt fem dagar under ett läsår. Rektor beslutar om längre ledighet. För ledighet längre än 10 dagar krävs synnerliga skäl. Blankett för ledighetsansökan hittar du under blanketter. Ledighet för semesterresa ges endast för resa med familjen och det är elevens ansvar att ta igen den undervisning hon/han går miste om!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola