Likabehandlingsteamet

Vision

Vi har som vision att helt förhindra kränkningar på Norregårdskolan.

Mål

  • Att alla kan komma till skolan och känna sig trygga och respekterade
  • Att tidigt upptäcka eventuell förekomst av kränkning

Målkriterier

Målen uppnår vi genom att ha höga förväntningar på alla elever och all personal.

Alla bemöter varandra med ömsesidig respekt för var och ens lika värde. Detta skapar goda förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs.

Likabehandlingsplanen

I likabehandlingsteamet ingår

Skolledningen
mats.wahlsten@vaxjo.se eller anneli.karlsson@vaxjo.se

Andreas Johannesson – Handledare - Sammankallande
andreas.johannesson@vaxjo.se

Katalin Leszko – Kurator
katalin.leszko@vaxjo.se

Stefan Karlsson – Elevstödjare
stefan.karlsson3@vaxjo.se

Anders Petersson - Lärare arb.lag D
anders.petersson@skola.vaxjo.se

Sandra Martinsson - Lärare arb. lag A
sandra.martinsson@skola.vaxjo.se

Anna Sundgren - Elevassistent
anna.sundgren@skola.vaxjo.se

Torbjörn Petersson - Speciallärare
torbjorn.petersson@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola