Elevhälsans medicinska del

Skolsköterska

Yvonne Knutsson
Tel: 0470-418 69
E-post: yvonne.knutsson@vaxjo.se

Skolläkare

Anders Willstedt
tidsbeställning via skolsköterska

Skolhälsovårdens uppdrag

Under skoltiden fingerar vi som elevernas företagshälsovård och är en del av skolans elevhälsa. Vi bevakar och påverkar vid behov brister i den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Skolhälsovårdens viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård.

Detta innebär att vi uppmuntrar till:

  • att hålla det friska friskt
  • att lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
  • att stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val.

Skolhälsovården tar särskild hänsyn till elever med behov av särskilt stöd, men har inget utrednings- eller behandlingsansvar. Vi gör enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar till olika vårdinstanser för utredningar och speciella behandlingar.

Skolhälsovården har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Den kan brytas med elevens eller föräldrarnas tillstånd. Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Energidrycker

Många elever dricker så kallade energidrycker dagligen, vilket är en oroande utveckling tycker vi. Läs mer om energidrycker.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola