Kurator

Hej! Jag heter Katalin Leszko och är kurator på Norregårdskolan.

Skolkuratorn är en del av elevhälsan. Den arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till socialtjänsten.

Till kuratorn kan du vända dig om du behöver stöd av en vuxen och att prata med någon kring:

  • Skolsituation
  • Stress
  • Självkänsla, självförtroende och identitet
  • Hemsituation
  • Relationer
  • Mobbing
  • Kriser t ex skilsmässa, dödsfall och sjukdom
  • Framtid

Eller något annat som du upplever är jobbigt för dig.

Jag har mitt rum på Norregårdskolan. Du får gärna söka upp mig genom att komma tillkuratorsexpeditionen. Mitt fasta nummer är 0470-418 70.

Om du som förälder är orolig för ditt barn är du välkommen att kontakta mig.

Hälsningar Katalin

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola