Kontakt

Rektor

Mats Wahlsten
Tel. 0470-418 62

Biträdande rektor

Anneli Karlsson
Tel. 0470-418 77

Tobias Svensson
Tel. 072-1619419

Expeditionen

Lotta Apraxin
Tel. 0470-418 65

Arbetslag A 

Tel. 0470-418 78

Arbetslag B 

Tel. 0470-418 79

Arbetslag C 

Tel. 0470-418 76

Arbetslag D

Tel. 0470-418 74

Arbetslag E

Tel. 0470-418 01

Studie- och yrkesvägledare

Tel. 0470-418 68, 072-383 61 29

Vaktmästare

Tel. 0470-418 67

Bibliotek

Tel. 0470-418 72

Idrottslärare

Tel. 0470-418 73

Hemkunskap, arbetsrum 

Tel. 0470-438 62

Kök 

Tel. 0470-418 71

Skolläkare och skolsköterska

Tel. 0470-418 69

Kurator

Tel. 0470-418 70, 076-621 69 03

Fritidsgård

Tel. 0470-411 83

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola