Intraprenad

Utbildningsnämnden beslutade 2016-05-10 att uppdra åt förvaltningschefen att utreda möjligheterna för utökad intraprenaddrift. Norregårdskolan har under hösten 2016 arbetat för att kunna ta ställning till om skolan ska ansöka om att kunna drivas i intraprenadform. Underlag inför ställningstagande har tagits fram i samarbete med en projektgrupp som består av skolledning, arbetslagsrepresentanter och fackliga representanter.

För att ansöka om intraprenad krävs att minst 3/4 av personalen är överens om detta. Vid omröstningen som genomfördes 2017-02-06 röstade 78 % av all tillsvidareanställd personal för att Norregårdskolan ska ansöka om intraprenad.

Ansökan är inlämnad och utbildningsförvaltningen ska nu göra en utredning kring hur ansökan svarar på de riktlinjer som finns för intraprenader i Växjö kommun, innan ärenden behandlas i nämnden.

Utbildningsnämnden fattar beslut i ärendet under hösten och vid ett positivt beslut kan det genomföras under en period på tre läsår med start vårterminen 2018.

Intraprenad innebär att kommunalt anställd personal får möjlighet att självständigt driva en verksamhet under företagsliknande former men det yttersta ansvaret ligger kvar inom berörd nämnd. (Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun).

Mer information kommer efter hand.

Skolledningen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017