Skolenkät från Skolinspektionen

Skolenkäten är en webbundersökning som riktar sig mot elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare inom grundskolan.

Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Resultaten från skolenkäten är ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn.

Enkäten kan besvaras från och med den 25 September till och med den 20 Oktober 2017.

För mer information och länk till enkäten, se följande dokument om Skolinspektionens Skolenkät.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017