Om skolan

Norregårdskolan (byggd 1974) och nyrenoverad till höstterminen 2013, är en 7-9 skola som i dagsläget utbildar ca 530 elever.

Belägen på Hov är skolan en stadsskola om än i utkanten av  de centrala delarna av Växjö stad. Norregårdskolan tar huvudsakligen emot elever från Pilbäckskolan, Gustavslundskolan, Hovshaga och Östra Lugnet.

Skolan är indelad i fem arbetslag (A, B, C, D & E) där varje arbetslag har 4-5 klasser. Lärarna iett arbetslag undervisar huvudsakligen i de klasser som ingår i arbetslaget.  Det ger en bra helhetssyn på elevens skolgång och goda förutsättningar till nära relationer. Vi har också en
förberedelseklass på Norregårdskolan.

Adressen till oss är

Norregårdskolan
Kringelvägen 14
352 44 Växjö
Tel: 0470-418 65

Sjukanmälan

Tel: 0470-79 69 81 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola