Provschema

Provschematlänk till annan webbplats uppdateras på hemsidan varje vecka.

Policy för prov och inlämningsuppgifter

På länken nedan kan ni läsa vår policy vad gäller prov, läxor och inlämningsuppgifter, våra rutiner för omprov samt skrivning då man missat det ordinarie provtillfället till exempel på grund av sjukdom/ledighet. 

Information kring prov och inlämningsuppgifter

Allmän information inför Nationella proven 

Det är viktigt att eleverna är i god tid till proven samt har med sig rätt materiel (penna och sudd). Under alla nationella prov, oavsett ämne, är det förbjudet att ha med sig mp3-spelare, i-Pod eller mobiltelefon. Som förälder är det viktigt att uppmuntra din ungdom att vara utvilad inför provtillfällena! Här hittar du datum för de nationella provenlänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Förskola och skola