IT-verktyg på Norregårdskolan

Datorn/Ipaden är idag naturlig del av undervisningen på Norregårdskolan. Alla elever har tillgång till Ipads och lärarna använder Mac.

Vi har tillgång till digitala läromedel i de flesta av skolans ämnen. Det ger en möjlighet att lyssna på texter samt översätta texter till ett flertal olika språk. Eleverna har även inloggningsuppgifter till inläsningstjänst samt STUDI.se som är två digitala verktyg vilka elever med läs och skrivproblematik har stor nytta av.

Eleverna gör redovisningar genom att använda Ipad, filmer, bildspel mm. Vi delar i stor omfattning dokument på skolan i Google drive. Till nästa år så kommer vi få en ny gemensam digital plattform på skolan vilket kommer underlätta arbetet både för lärare och elever. Alla lärare planerar, genomför och utvärderar arbetsområden där Ipaden har en central roll för att skapa ett mervärde i undervisningen.

Alla IPADS i åk 7 0ch 8 har nu lagts in i systemet Airwatch.

Mötesplatser finns där lärare kan få tips, ge tips och hämtar inspiration.

Skolan har from VT-17 två lärare med IT-ansvar på skolan. Det finns en grundläggande utbildning för elever samt utbildning av lärare i handhavande av appar, plattformar och support. Vi har en behovsgrupp på skolan bestående av en lärare från varje arbetslag som tillsammans med IT-ansvariga lärare ska arbeta med utvecklingsfrågor inom IT.

Vi har under detta läsår haft en elevens val grupp där man testar olika appar samt utvärderar för att hitta nya sätt att skapa mervärde i olika undervisningssituationer med hjälp av digitala verktyg.

Skolan strävar efter att man ska arbeta efter SAMR-modellen, här kan du hitta mer information kring modellenlänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola