Särskilt stöd

Skolan har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Varje elev är unik och dess behov bör lösas på det sätt som är bäst för eleven. Formerna för lösningar kan och måste varieras. Skolans tydliga ansvar innebär dock att det är hur skolan möter eleverna som måste diskuteras. Utgångspunkten skall vara att varje elev har resurser som ska utvecklas snarare än brister som skall åtgärdas.

Elevvårdarbetet har en central roll i skolan. Läs om våra rutiner kring elever med behov av särskilt stöd och elevhälsan. 

Läs gärna också om våra insatser och framgångsstrategier för ökad måluppfyllelse.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola