Skolans profil

Vår slogan, "Norregårdskolan - en skola i rörelse", syftar på att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten på skolan. Nu satsar vi bl.a på att utveckla det entreprenöriella lärandet och språkutveckling i alla ämnen.

Inkludering är en hjärtefråga för oss som arbetar på Norregård. "Alla är välkomna i klassrummet" är ett uttryck för vår elevsyn. Inkluderingen har bidragit starkt till skolans ökade måluppfyllelse.

Musikämnet spelar en stor roll i skolan. Vi har unika förutsättningar, gällande lokaler och instrument. Vi har också engagerade lärare , vars undervisning främst är inriktad på modern musik.  Vi har infört en utökning av timplanen i musik i åk 9 för att skapa längre arbetspass och möjligheter till mer musikskapande och ensemblespel. En kompanjonlärare, som är utbildad i musikproduktion, jobbar tillsammans med musikläraren i åk 9. Eleverna arbetar med ett datorbaserat musikinspelningsprogram med målet att göra egna låtar som läggs ut på nätet. Dessutom arrangerar skolan lunchkonserter, en luciaföreställning för föräldrar på kvällstid, en konsert för elever och föräldrar och en avslutningsinspelning för kör och orkester.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola