Trafikinformation

Pär Lagerkvistskolan har många skolbarn som åker med skolbuss. Vi vill med denna information uppmana fler att välja en "grön väg". Ju fler som går, cyklar och åker buss till skolan, desto lugnare trafiktempo får vi på och kring skolan. Minskad biltrafik bidrar till en ökad trygghet och säkerhet för gående och cyklande barn. Det blir också en ökad tillgänglighet till parkeringsplatserna vid de nya trafiklösningarna.

Entré: Årskurs F-6
Elever i årskurs F-6 erbjuds två ingångar till skolan: entréerna 1G och 1H. Använd i första hand entrén 1G.
Entrén 1J används när eleverna ska till idrottshallen.

Entré: Årskurs 7-9
Högstadieelever i årskurs 7-9 erbjuds två ingångar till skolan: entréerna 1A och 1B. Använd i första hand huvudentrén 1A.
Entrén 1J används när eleverna ska till idrottshallen.

Nya trafiklösningar

Hämtning och lämning sker endast på parkeringen. Pär Lagerkvistskolan erbjuder två parkeringsanläggningar till skolans besökare och personal. Båda parkeringar är tillgängliga via Bredviksvägen.

  • Den större parkeringen har 79 stycken parkeringsplatser.
  • Den mindre parkeringen har 18 stycken parkeringsplatser och används i första hand vid lämning och hämtning.
  • Skolan erbjuder totalt fyra parkeringsplatser för rörelsehindrade (HKP-platser).

    Tänk på: Respektera förskolans angöringsområde och p-platserna för rörelsehindrade (HKP-platser). Dessa parkeringsplatser får bara användas av personer med ett särskilt tillstånd: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH-tillstånd) utfärdas av kommunen

Parkeringsplatserna räcker tyvärr inte långt när många ska lämna sina barn strax innan klockan 08.00. Fundera därför gärna kring alternativa sätt för barnen att komma till skolan. Målet är givetvis en så säker miljö som möjligt för våra barn.

Vid parkering utanför skolans område gäller vanliga parkeringsbestämmelser. 

Karta över skolan och närmorådet

Karta

 Översikt över Räppe och Bredvik (Källa: Kommunens handläggarkarta 170614)

Den gröna linjen visar gång- och cykelanslutningar till Räppe (via gång- och cykeltunnel under riksväg 23) och Bergsnäs. På kartan visas även två busshållplatser i linjetrafik. Vid dessa busshållplatser finns både busskur och cykelparkering. Observera att skolskjutsen lämnar och hämtar på skolans område.

Mer information

Trafikinformation f - åk 6 - svenska
Trafikinformation, åk 7 - 9 - svenska
Trafikinformation - arabiska
Trafikinformation - persiska

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017