Kompletterad och samlad information om trafikläget vid Pär Lagerkvistskolan

Vid föräldramöten i samband med skolstarten gavs information om trafik vid Pär Lagerkvistskolan. Här finns den informationen samlad och kompletterad med ytterligare information.

En viktig nyhet: Busskur och cykelparkering saknas i dagsläget vid två hållplatser, men kommer att sättas upp. I höst kommer det att byggas en bullerskärm i plexiglas intill riksväg 23.

I dokumentet nedan finns trafikinformationen samlad.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2017