Språkspåret på Pär Lagerkvistskolan

På Pär Lagerkvistskolan finns ett språkspår - en verksamhet för elever med grav språkstörning. Eleverna inkluderas i klasser och utifrån individuella behov får eleven stöd av logoped och pedagoger med specialkompetens.

Eleverna i språkspåret ansöker vid behov om skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut. Om eleven har behov av fritidshemsplacering erbjuds detta på Pär Lagerkvistskolan och då ansvarar vårdnadshavaren själv för att lämna och hämta eleven.

Pedagoger

Iréne Frilund
E-post: irene.frilund1@skola.vaxjo.se

Yvonne Vikström
E-post: yvonne.vikstrom@skola.vaxjo.se

Logoped

Mirja Troberg
E-post: mirja.troberg@skola.vaxjo.se

Rektor

Jennie Jernelöv-Sjövall
Tel: 0470-59 94 11
E-post: Jennie.Sjovall@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2018
Förskola och skola