Sommarskola

Välkommen till informationsmöte om Sommarskola 2017 period 1, den 19-30 juni

Informationsmöte den 8 juni

Vi träffas den 8 juni kl. 18:30 på Norregårdskolan, Kringelvägen 14. Det kommer att finnas skyltar som visar var på skolan mötet kommer att vara. Under mötet kommer du att få information om hur sommarskolan är upplagd, av sommarskolans rektorer och ansvarig från utbildningsförvaltningen. Troligen kommer även någon från sommarskolans personal att vara med. Informationsmötet riktar sig både till elever och vårdnadshavare.

Kort information om sommarskolan

Sommarskolan är ett erbjudande. Observera att om man har anmält sig är det obligatorisk närvaro. Eleverna går i skolan fyra timmar om dagen under 9-10 dagar och kan ha läxor efter lektionstid. Mellanmål ingår och för elever som har behov av skolskjuts gäller kommunens skolskjutsregler.

Välkommen till informationsmöte om Sommarskola 2017 period 2, den 7-18 augusti

Informationsmöte den 13 juni

Vi träffas den 13 juni kl. 18:30 på Fagrabäckskolan, Österleden 70. Det kommer att finnas skyltar som visar var på skolan mötet kommer att vara. Under mötet kommer du att få information om hur sommarskolan är upplagd, av sommarskolans rektorer och ansvarig från utbildningsförvaltningen. Troligen kommer även någon från sommarskolans personal att vara med. Informationsmötet riktar sig både till elever och vårdnadshavare.

Kort information om sommarskolan

Sommarskolan är ett erbjudande. Observera att om man har anmält sig är det obligatorisk närvaro. Eleverna går i skolan fyra timmar om dagen under 9-10 dagar och kan ha läxor efter lektionstid. Mellanmål ingår och för elever som har behov av skolskjuts gäller kommunens skolskjutsregler.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017