Behov av extra anpassningar och särskilt stöd

Skolan arbetar fortlöpande med att se till att alla barn får det stöd och den hjälp de behöver i så stor utsträckning som möjligt.

I första hand arbetar arbetslaget och lärarna med extra anpassningar i klassrummet, för att eleverna skall nå måluppfyllelse. Ibland behöver elever mer stöd. Vi har också ett elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog och skolsköterska. Här diskuterar vi hur vi ger eleverna mer stöd.

Tycker du som förälder att ditt barn behöver extra hjälp tar du i första hand kontakt med ditt barns mentor. Arbetet med elevhälsa beskrivs i Ringsbergskolans elevhälsoplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola