Kurator

Skolkuratorn är en del av elevhälsan. Den arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolkuratorn är en del av elevhälsan. Den arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till socialtjänsten.

Till kuratorn kan du vända dig om du behöver stöd av en vuxen (prata med) kring:

  • Skolsituation
  • Stress
  • Självkänsla, självförtroende och identitet
  • Hemsituation
  • Relationer
  • Mobbing
  • Kriser t ex skilsmässa, dödsfall och sjukdom
  • Framtid

Eller något annat som du upplever är jobbigt för dig.

Kurator

Vakans

Kontaktuppgifter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola