Skolsköterskans uppdrag

Vår viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård. Vi ingår i skolans elevhälsoteam.

Detta innebär att vi uppmuntar till:

  • att hålla det friska friskt
  • att lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
  • att stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val

Eleverna kan få råd och och stöd utifrån sina egna behov när det gäller utevckling och hälsa. Vi gör enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vid behov till anda sjukvårdsinstanser

Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola