Kalendarium

Föräldrarådet kommer i fortsättningen att ha 2 möten under höstterminen och 3 möten under vårterminen. Vid behov kallas det till extra möten för hela föräldrarådet eller utsedd arbetsgrupp.

Vi träffas följande datum kl 18.15 på Ringsbergskolan. Vi brukar hålla till i sal Michelangelo vån 2. Vid upptaget i den salen samlas vi utanför Michelangelo för gemensam förflyttning till annan lokal.

Möten läsåret 2017-2018:
23 november
24 januari
20 mars
8 maj

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Förskola och skola