Ordförandes arbetsuppgifter

Inför mötet

 • Förbereda dagordningen och fastställa agendan genom att:
 • Titta över protokollet från förra mötet, följa upp vad som ska diskuteras vidare eller få en egen punkt på agendan.
 • Lägga aktuella punkter till dagordningen.
 • Ta med föregående protokoll till mötet samt dagordningen.
 • Bjuda in aktuella personer till mötet.
 • Skicka ut kallelse till mötet med dagordning.

På mötet

 • Öppna mötet och hälsa välkommen.
 • För mötet framåt enligt dagordningen. Försök fördela tiden så att tiden hålls och att alla punkter hinns med.
 • Försök så att alla får komma till tals.
 • Avslutar mötet i tid och tackar de närvarande för deltagandet.

 Generella arbetsuppgifter

 • Läsa och godkänna protokollet. Skicka vidare till Susanne Randau och Eva Pettersson för granskning. Skicka sedan till Eric Haraldsson för införande på hemsidan..
 • Delegera uppgifter vid behov i föräldrarådet.
 • Upprätta röstning om det behövs.
 • Upprätta arbetsgrupper om det behövs.
 • Aktualisera värvningar av nya representanter, påminna de sittande föräldrarepresentanterna att hitta nya representanter när de avgår.
 • Aktualisera köp av presenter till personalen. Sommargåva och julgåva.
 • Se till att föräldrarådet är representerat vid öppet hus.
 • Hålla dialog med rektor och kassör.
 • Ansvarig för nyckel och tagg.
 • Se till att rätt klassrepresentanter finns med på hemsidan. Meddela rektorn vid ändringar.

 Övrigt

 • Det är bra om representanterna mailar ut till sin klass inför varje möte om frågor finns. Frågor från föräldrar (som inte berör enskild lärare eller elev) ska gå genom klassens representant.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola