Regler Kulpeng

Regler Kulpeng

  • Klassens representant i föräldrarådet vet eller tar reda på hur mycket pengar klassen har att röra sig med. Fråga denne!
  • KUL-pengen går inte att spara från år till år. Om den inte tas ut i t ex årskurs ett får man inte dubbelt så mycket i årskurs två.
  • Aktiviteten som KUL-pengen användas till ska beslutas gemensamt av föräldrar och elever t ex på ett klassmöte!
  • Klassen får använda KUL-pengen till sin skolresa, om resan sker det år som kulpengen tas ut.
  • Om flera klasser vill slå samman sin KUL-peng för en gemensam aktivitet så går det utmärkt.
  • Om skolans lokaler ska användas ska ”Rutiner för lån och uthyrning av Ringsbergskolan” under fliken föräldrasidan, föräldrarådet på hemsidan följas.

Har du frågor eller vill lämna in kvitton för att få tillbaka pengar för utlägg du har gjort i samband med en aktivitet, kontakta föräldrarådets kassör Andreas Carlsson på e-post andreas.carlsson@jetpak.se. Det behövs en beskrivning av aktiviteten samt vilken klass det gäller, kvittot/alternativt ett foto på kvittot, ett bankkontonummer för inbetalning samt information om vilken bank det gäller.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola