Vad gör föräldrarådet

Föräldrarådet ger dig möjlighet att påverka!

Vi är föräldrarnas forum för delaktighet i skolan och verkar för öppenhet mellan skola och hem. Här diskuteras stora som små frågor, men aldrig enskilda personer. Vi för diskussioner med rektor och elevrepresentant om skolarbetet och den fysiska miljön i och kring skolan. Det kan gälla datorer, språkundervisning, skolgården, och mycket annat. Ett återkommande ämne är den Kulpeng som samlas in till klassernas aktiviteter och personalgåvor. Föräldrarådet initierar med hjälp av den olika aktiviteter som alla föräldrar sedan kan vara med att arrangera, till exempel övernattningar, skoldisco mm.

I föräldrarådet bör finnas två representanter för varje klass, vilka väljs för ett år. Dessutom medverkar rektor och representant för eleverna med information och återkoppling på tidigare diskussioner. Har du frågor som rör skolan så vänd dig gärna till din klassrepresentant. Du hittar kontaktuppgifter och aktuella mötesdatum på hemsidan. Det går också bra att komma på mötena utan att vara med i föräldrarådet, för att ställa dina frågor eller se hur vi arbetar. Välkommen!

Föräldrarådets representanters förväntade uppgifter

  • Du har möjlighet att påverka och tycka till
  • Knyter kontakter och lär känna andra barns föräldrar
  • Deltar på mötena som är en gång per månad högst 2 timmar per gång
  • Representanten sitter för ett år och ser till att en ny efterträder denne
  • Ser till att kulpengen används i klassen under läsåret
  • Samlar in mailadresser från klassen, håller det uppdaterat och samlar in inkommande frågor från klassens föräldrar
  • Frågor från föräldrar i den klass man representerar ställs till rektor och lärare på möten
  • Upplyser klassens föräldrar om vad föräldrarådet gör
  • Vi turas om att ta med fika på mötena
  • Du håller dig uppdaterad och informerad om vad som händer på skolan

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola