Frånvaroanmälan

Om barnet blir sjukt eller av annan orsak måste stanna hemma ska förälder eller den hos vilken eleven vistas göra sjukanmälan till skolan.

Detta ska göras varje dag då barnet är sjukt. Skolan är skyldig att kontakta hemmet om inte frånvaro anmäls. Det görs automatiskt med ett sms-meddelande eller mailmeddelande.

Frånvaroanmälan görs så här för alla klasser:

  • Sjukanmälan görs på tel 0470-79 69 81  före kl 08.10 varje dag då ert barn är sjukt. Ni ska få en bekräftelse via SMS eller mail. Se instruktion! Se avisering ogiltig frånvaro!
  • Två andra sätt att sjukanmäla är via Dexter eller via gratisappen Hypernet App. Information om dessa hittar du i dokumentet "Att gå på Ringsbergskolan"

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola