Regler & rutiner

Skolbarnsomsorg - "fritids" -  är till för de elever i år F-6 vars föräldrar arbetar eller studerar.

Man har inte rätt till fritids vid sjukskrivning såvida inte överenskommelse gjorts med rektor. Fritids har öppet före och efter skoltid samt under skolloven. Vi har detta läsåret öppet mellan 06.30-18.00. Öppettiderna baseras på inlämnade arbetstidsscheman.Se mer info om kommunens mottagningsregler mm! 

På Ringsbergskolan arbetar de flesta lärare på fritids. Det betyder att du kommer att möta både lärare för de äldre åren och lärare för de yngre åren. 

Arbetstidsschema

Arbetstidsschema samt önskade placeringstider på fritids ska registreras av vårdnadshavarna själva på dexter, med en starttid och en sluttid.

Dexter når du via barnochutbildning.vaxjo.selänk till annan webbplats. Här finns även anvisningar hur du fyller i barnomsorgsscheman. Du kan ansöka om konto på webben eller få ett nytt lösenord om du inte kommer ihåg det gamla.

Dina kontaktuppgifter och elevdata når du också på samma ställe. Kolla igenom uppgifterna och uppdatera eventuella fel så att vi alltid har aktuella telefonnummer och mailadresser.

Ändringar

Meddela tillfälliga ändringar snarast möjligt till personalen. Vid permanenta ändringar skall ett nytt arbetstidsschema registreras i Dexter! Ändringar som berör våra öppnings- och stängningstider måste lämnas minst en månad innan så att vi har tid att lägga om vårt schema.                                                                                                           

Vid lov är det mycket viktigt att ni lämnar exakta placeringstider till personalen på fritids. Tänk på att det innebär en merkostnad för verksamheten vad det gäller mat- och personalomkostnader om barnen är anmälda till fritids och sen inte utnyttjar platsen. Pengar som kan användas på ett mycket bättre sätt.                                                                                                         

Vid sjukdom måste detta meddelas även till fritids, 0470-439 11, helst tidigt på morgonen, eller direkt efter skoldagens slut. Under skoldagen har vi inte möjlighet att besvara samtal på fritidstelefonen. 

Lämning & hämtning

Tänk på att ha god tid på er när ni hämtar och lämnar. Barnen behöver en stund på sig att plocka ihop efter den aktivitet de håller på med och föräldrar och personal hinner byta några ord med varandra. Meddela alltid personalen när ni tar med barnet hem för dagen. Meddela också om någon annan än vårdnadshavaren ska hämta barnet. 

Morgonfritids och frukost

På morgonen är vi i Artemisia på våning 2 mellan 6.30 - 8.00. Frukost serveras 7.15 i Michelangelo. Vi önskar att ni föräldrar ser till att eleverna passar tiden så att vi har god tid på oss att äta frukost. På vårt morgonfritids har vi främst lugna aktiviteter, som att läsa, bygga med lego och klossar, rita och spela spel.

Mellanmål

Mellanmål äter vi på Kristineberg, F-1 går dit ca 14.15 och är tillbaka ca 14.45. 2-5 går till Kristineberg ca 14.40 och är tillbaka ca 15.15. Till mellanmål serveras smörgås, pålägg, frukt och mjölk. 

Verksamheten

Verksamheten på fritids bygger till stor del på elevernas behov, önskemål och intressen. Under eftermiddagstid finns tillfälle att delta i både fri och styrd aktivitet. Vi är alltid ute varje dag före mellanmålet oberoende av väder, så det är viktigt att det alltid finns praktiska kläder och ombyte på skolan.                                                                                                

Efter mellanmålet delar vi upp verksamheten i två grupper. F-1 är på våning 1 och 2-5 är på våning 2. Vi strävar efter att ha balans mellan styrda aktiviteter och fri lek. Vi upplever dock att behovet av planerade aktiviteter är något större hos de äldre eleverna. I planeringskalendern som finns på anslagstavlan i galleriet på våning 2 kan du se vilka aktiviteter som erbjuds. 

Har ni frågor angående skolbarnomsorgen som gäller till exempel ansökan, uppsägning eller avgifter kan ni vända er till vår assistent Heléne Palmér.

Heléne Palmér

Tel: 0470-438 60
E-post: helene.palmer@vaxjo.se   

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola